1. 2014, Šumiac (Słowacja)

    Na Słowacji żyje obecnie ponad 400000 Romów i osób z romskim pochodzeniem, co stanowi około 7,5% populacji kraju. Według raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z 2012 roku oraz raportu Amnesty International w 2013 roku, mniejszość romska jest poważnie dyskryminowana, a około 43% romskich dzieci podlega etnicznej segregacji w słowackich szkołach i może nie otrzymywać odpowiedniego do ich wieku poziomu edukacji. Niektóre dzieci są wysyłane do szkół dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, co z kolei skutkuje wynikami w wykształceniu znacznie poniżej średniej.


it's time to create
some sections