1. 2013-2014, Siemianowice Śląskie

    Jurek nie miał łatwego dzieciństwa. Porzucony przez swoją matkę dorastał w sierocińcu. Zepchnięty na margines społeczeństwa, szybko popadł w alkoholizm. Za kradzieże i rozboje spędził 7 lat w więzieniu. Jednak te czasy są już daleko za nim. Kilka lat temu Jurek poważnie zachorował, stracił krtań i zdolność mówienia. W obliczu śmierci, uświadomił sobie, że jego życie zmierza donikąd. Zaczął wierzyć, że otrzymał drugą szansę i możliwość zmiany swojego życia. Ta wiara zmotywowała go do realizacji jego marzenia - stworzył miejsce dla zwierząt, które od zawsze kochał.

    W ciągu kilku lat ciężkiej pracy udało mu się zbudować bezpieczną przystań dla siedmiu kotów, dwóch psów, dwóch kóz, trzech koni, osła, stada gęsi i kur. Pomimo braku pieniędzy, Jurek robi, co może, aby zapewnić swoim zwierzętom jak najlepsze warunki. Dziś, pełen optymizmu i pasji, trzeźwy od 15 lat, Jurek jest szczęśliwy, że znalazł swoją drogę. Odnalazł miłość, której sam nigdy nie doświadczył...


it's time to create
some sections