1. 2016, Idomeni (Grecja)

    W związku z zamknięciem tzw. szlaku bałkańskiego, niewielka wioska na pograniczu grecko-macedońskim stała się na początku 2016 roku największą europejską fawelą, w której kres swojej podróży znaleźli migranci połączeni wspólnym marzeniem o lepszym życiu w Europie. W okresie największego kryzysu, na bagnistej równinie Idomeni przebywało około 14000 uchodźców wojennych z Syrii i Iraku, a także migrantów ekonomicznych m.in. z Afganistanu, Iranu, Maroka, Algierii, Pakistanu czy Tunezji. Według opinii Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, około 4000 mieszkańców obozu stanowiły dzieci, z czego większość poniżej 5-tego roku życia.

    W maju 2016 roku, prowizoryczne koczowisko uchodźców w Idomeni zostało ewakuowane, a jego mieszkańcy - w szczególności rodziny z dziećmi - przeniesieni do obozów utworzonych i kontrolowanych przez rząd Grecji, gdzie mogą oczekiwać na decyzję azylową. Część migrantów postanowiła jednak kontynuować na własną rękę trudną, nielegalną i często niebezpieczną wędrówkę do Europy Zachodniej.

    Projekt sfinansowany dzięki wsparciu Podaj Dłoń przez Fundację im. Stefana Batorego / Kulczyk Foundation


it's time to create
some sections